Research Nepali

  • A review of the service delivery oversight system in the aftermath of the Nepal earthquake – Bal Bahadur Kunwar A review of the service delivery oversight system in the aftermath of the Nepal earthquake – Bal Bahadur Kunwar Nepali
  • २०७२ को भूकम्पपछि पुनःस्थापन तथा पुनःनिर्माणमा – राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन – चन्द्रमणि गौतम २०७२ को भूकम्पपछि पुनःस्थापन तथा पुनःनिर्माणमा – राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक व्यवस्थापन – चन्द्रमणि गौतम Nepali
  • भुकम्पले राजनीतिक संक्रमणलाई पारेको प्रभाव – लोकेन्द्र केसी/NTTP Peace Unit, 2015 भुकम्पले राजनीतिक संक्रमणलाई पारेको प्रभाव – लोकेन्द्र केसी/NTTP Peace Unit, 2015 Nepali